Jumala, tee minusta parempi.

Comment

Jumala, tee minusta parempi.

Mitä tällä rukouksella voidaan tarkoittaa? Juuri kun kuvittelen kasvaneeni kristittynä ja saavuttaneeni hengen hedelmiä, huomaankin toimivani ja tuntevani eri tavalla kuin haluaisin. Hengellinen kasvu on elämänmittainen projekti.

Comment

JOKAISEN TARINA ON TÄRKEÄ

Comment

JOKAISEN TARINA ON TÄRKEÄ

Meidän jokaisen tarina on tärkeä. Uskovista jokainen kertoo omalla elämällään tarinaa siitä, mitä Jumala voi tehdä. Mikä on uskottavampaa ja vilpittömämpää, kuin todistuksemme, joka heijastaa Jeesuksen työtä elämässämme?

Comment

Miksi teologiaa?

Comment

Miksi teologiaa?

Miksi teologiaa? Ensimmäinen askel on ymmärtää, että kaikkea ei voi ymmärtää. Seuraavat askeleet voivat kuitenkin avata ovia kohti perustellumpaa uskoa.

Comment

Ovatko ihmeet mahdollisia?

Comment

Ovatko ihmeet mahdollisia?

"Kaikki, mikä ei ole loogisesti mahdotonta, on mahdollista. On itse asiassa mahdollista, että lehmätkin lentää, eikä mikään sulje ihmeiden mahdollisuutta pois"

Comment

Jeesus tulee pian?

Comment

Jeesus tulee pian?

"Mielestäni Jeesuksen takaisintulemista voisi pitää enemmänkin esillä. En kuitenkaan toivo, että siitä puhuttaisiin pelottavalla tavalla."

Comment

Jeesuksella ei ollut pipoa

1 Comment

Jeesuksella ei ollut pipoa

"Seurakuntaan saa tulla juuri sellaisena kuin on, eikä seurakunta ole se, joka tekee muutoksen ihmisen elämässä. Muutos tulee Jeesuksen yhteydestä ja Hänen kokemisesta."

1 Comment