Kutsuuko Jumala joitakin erikoisesti hengelliseen työhön? Mistä sen kutsun tietää tai ymmärtää?

Minun henkilökohtainen kokemus ja yksinkertainen vastaus noihin kysymyksiin on, että kun Jumala kutsuu, sinä kyllä tiedät sen!
Kun kristitty on rakastunut Jumalaan, antautunut Herralle Jeesukselle Kristukselle, vaeltaa elävässä yhteydessä ja täynnä Pyhää Henkeä, hänen palava halu on olla tavalla tai toisella aktiivisesti mukana Jumalan asioissa. Tämä on hänen intohimonsa, hänen passion!

Vanhassa Testamentissa Jumala kutsui palvelukseensa Mooseksen1, Joosuan2 ja Daavid3. Uudessa Testamentissa luemme kuinka Jumala ”kutsui” ja lähetti Jeesuksen4. Paavali käyttää itsestään usein termiä ”kutsuttu apostoliksi.”5 Myös luemme Barnabaan6 kutsusta ja Paavali muistuttaa Timoteusta hänen kutsusta7.

Itse koen saaneeni henkilökohtaisen kutsun hengelliseen työhön 18-vuotiaana kuunnellessani lähetyssaarnaajan puhetta. Kutsun jälkeen tietoisesti suuntasin elämäni kohti kokoaikaista hengellistä työtä. Ovet eivät kuitenkaan välittömästi rävähtäneet auki! Elämäni kirjoon mahtuu monenlaisia vaiheita, mm. avioliitto, lapset, lasten-lapset ja maallisessa työssä vietetty aika. Myös useita raamattukoulutusjaksoja kolmessa eri maassa.

Olen todella kiitollinen Jumalan antamasta puolisosta jolla on sama kutsu! Kotona on ollut sama ”henki” näihin Jumalan asioihin! Olemme yhdessä saaneet palvella Jumalaa neljässä eri maassa evankelistana, pastorina, lähetystöntekijänä ja nyt viime vuodet kouluttamassa toisia hengelliseen työhön.

Ajatellessani omaa Jumalan kutsua monen kymmenen vuoden jälkeen, ymmärrän sen olleen alkulaukaus ja suunnannäyttäjä kokoaikaiseen hengelliseen työhön. Kutsun saaminen nuoren on antanut vakaan suunnan ja perustan kaikelle mitä olemme voineet tehdä avioparina Jumalan johdatusta seuraten.

Edelleen kyselemme tulevaisia Herralta8 ja luotamme Hänen hyvään johdatukseen9!

1   Ex.3

2   4.Ms.27:18

3   Ps.78:70; 1 Sam.16:12-13

4   Joh.20:21

5   Apt.9:15; 13:2,3; Room.1:1; 1.Cor.1:1, 1.Tim.1:12

6   Apt.13:2,3

7   1.Tim.1:18,19

8   Jes.45:11

9   Efes.2:10

 

- Jukka Tuovinen
Kirjoittaja on Ison Kirjan Lähetyslinjan vastaava opettaja

 

Comment