Haastattelussa Tero Järventausta

Näin marraskuussa ilma synkkenee, tulee lunta ja tuulee, ja jostakin syystä tekee mieli ajatella vakavia. Suuntaamme kylmää tuulta pakoon Tero Järventaustan toimistoon, jonka ikkunalla joulukynttelikkö loistaa lämmintä valoa.  Terolla on valmiiksi mietiskelevä ilme, jotta voidaan puhua tärkeistä asioista. Nyt ollaan asian ytimessä!

 

Suvaitsevainen ja silittelevä kristinusko?

Kristinusko on uskonto, jolla on omat piirteensä ja rajansa. Tämä on loogista, koska maailmassa on erilaisia uskontoja, joilla on kaikilla omat piirteensä, ja ilman eroja jaottelu ja nimeäminen olisi turhaa. Samaan aikaan voidaan kuitenkin huomata, että yhä useampi yrittää haalistuttaa näitä rajoja. Joku saattaa kokea jopa loukkaavana, että on asioita, jotka rajautuvat kristinuskon rajojen ulkopuolelle.

– Kyllähän kristinusko saattaa näyttäytyä joillekin loukkaavana uskontona, mutta toisaalta sitä ei voida välttää. Jo Jeesuksen aikana ihmiset loukkaantuivat hänen sanomaansa, ja reaktion herääminen, jopa tällaisen reaktion, voi olla hyväkin asia. Monien oikeudentuntoa loukkaa sekin, että syytön kärsi syyllisen ansaitseman rangaistuksen, Tero sanoo.

Jos kristinusko ei siis lähtökohtaisesti suvaitse kaikkea, sitä ei voida kutsua suvaitsevaiseksi uskonnoksi. Tästä saattaa tulla olo, että kyseessä on uskomussysteemi, jossa ollaan julmia ja tunteettomia, koska suvaitsevaisuuteen liitetään monesti ajatus välittämisestä ja rakkaudesta. Mutta onko tämä kuitenkaan totta?

– Kyseessä ei ole vain uskonto, jossa tiettyjä asioita pidetään totena, vaan kyse on eletystä elämästä. Usko saa aina jonkun muodon meidän elämämme kautta. Uskon ytimessä on suhde persoonaan, Jumalaan. Kyse on Jumalan teosta, siitä, mitä hän on tehnyt palauttaakseen yhteyden, joka rikkoontui syntiinlankeemuksessa. Näin kyse on myös rakkaudesta.

 

Tärkeimmät opit

Mitkä sitten ovat ne kristinuskon tärkeimmät opit, joista ei voida luopua, mikäli halutaan kuulua kristinuskon piiriin?

– Ensinnäkin se, että Jumala on olemassa. Tämä on se, mistä lähdetään liikkeelle. Toisena peruspilarina on se, että Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiselle Raamatussa. Jumala on antanut ihmiskunnalle ilmoituksen, jonka varassa hänet ymmärretään. Lisäksi Jeesuksen rooli syntien sovittajana on hyvin keskeinen ja liittyy myös Jumalan ilmoitukseen.

Teron mukaan kristinuskon opeissa on ikään kuin kerroksia, joissa on paljon tärkeitä oppeja, mutta ydintä ja ”kerroksellisia asioita” ei voida laittaa samalle viivalle.

On loogista, että kristityt näkevät oman uskonsa olevan erityislaatuinen muihin uskontoihin verrattuna, kun he kerran ovat tietoisesti päätyneet kristinuskon piiriin. Mikä tekee kristinuskosta erityislaatuisen?

– Ainakin se, että pelastus perustuu Jumalan tekoon, ei ihmisten tekoihin. Lisäksi kristinusko tarjoaa uskottavamman maailmanselityksen kuin moni muu uskonto. Esimerkkinä tästä voisi toimia vaikkapa kristillinen selitys maailmansynnystä. Lisäksi Raamatun kuvaama Jumalan persoona ja toiminta mahtuvat nekin oikein hyvin tähän kuvaan.

 

Lyhyesti

Tero, mitä kristinusko on? — Ikuinen elämä.

Comment