Haastattelussa Markku Ojaniemi

Sujahdamme ovenraosta Ison Kirjan opettajan Markku Ojaniemen toimistoon. Ympärillä on kaikkea, mitä lukeva ihminen rakastaa: kirjoja ja nurkasta löytyy myös kahvinkeitin. On asioita, jotka eivät muutu vuosienkaan kuluessa, kuten vaikkapa Markun keskittynyt ja pohdiskeleva katse, kun häneltä kysytään mielipidettä ajankohtaisiin asioihin. Sitten on asioita, jotka muuttuvat, mutta niinhän maailmassa kuuluukin olla.

 

Elämä on yhtä kuin muutos

Iso Kirja solmi yhteistyösopimuksen australialaisen Alphacrucis Collegen kanssa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Isossa Kirjassa voi suorittaa jälleen kansanopisto-opintojen lisäksi yliopistotasoisia tutkintoja. Käytännössä, ihan siellä arkielämän tasolla, tämä tarkoittaa myös sitä, että Iso Kirja on käynyt läpi aikamoiset prässit ja opetussuunnitelma on muuttunut.

– Kaikki on muuttunut. Kun opetussuunnitelma muuttui, se muutti kurssien pituudet ja sitä kautta lukujärjestyksen, ja opetusmenetelmät muuttuivat sen myötä. Kuvioon tulivat uudet nettijutut ja arviointisysteemi, eli koko koulu ja opetus on myllerretty.

Ihmiset kohtaavat elämänsä aikana paljon muutoksia, kun yhteiskunta ja elämäntilanteet muuttuvat, ja näihin muutoksiin voi suhtautua monella tavalla. Markun suhtautuminen Ison Kirjan muutokseen on seuraava:    

– Se on hyvä asia. Näen asian niin, että me muutumme jälleen kouluna paremmaksi.

Markun suhtautumistapa on positiivinen, mutta muutosvastarinta ei ole ihmiskunnalle vieras ilmiö. Usein ihminen hakee turvallisuudentunnetta siitä, että asiat tehdään tutulla tavalla. Markku toteaa, että muutos vaatii aina oppimista, epävarmuuden hyväksymistä eikä alussa ole selvää, mihin kaikkeen muutokset tulevat vaikuttamaan tai johtamaan.

– Elämä on yhtä kuin muutos. Jos jäät johonkin tiettyyn muotoon tai toimintoon, eikä se muutu, käytännössä se tarkoittaa muiden kyydistä putoamista, koska maailma ja ihmiset ympärillä muuttuvat.

 

Pyhitys on jatkuvaa muutosta

Muutos on kuitenkin muutakin kuin uusi lukujärjestys, toimistotila tai arviointijärjestelmä.

– Kasvu on yksi muutoksen muoto. Raamatussa mainitaan eräänä kasvun muotona pyhitys, ja se edellyttää jatkuvaa muutosta. Klassinen esimerkki muutoksesta on Room. 12:2. Tämän kohdan mukaan muutos lähtee aina mielen uudistuksesta. Ja tämä on myös se kompastuskivi, koska vaikeinta ei ole saada karsittua joitakin tapoja, vaan vaikeaa on saada se mieli ensin muuttumaan. 

Kristityille muuttumattomuus on tuttua ja turvallista, koska Jumalan sanan ja olemuksen painotetaan olevan muuttumattomia. Markun mukaan painotus on oikea, mutta se saattaa luoda väärää mielikuvaa siitä, että meidän muuttuvassa maailmassa elävien ihmisten ei tulisikaan pohtia muuttumattoman Sanan antia jokaisessa maailmanajassa ja tilassa yhä uudestaan.     

– Kaikessa toiminnassa ei tarvitse etsiä muuttumattomuuden olotilaa tai olomuotoa. Esimerkiksi nyt, kun yhteiskuntamme taloustilanne on uusi, samoin pakolaistilanne, on paikallaan lukea ja pohtia Raamatun sanomaa ja etsiä, mitä se tässä uudessa tilanteessa tarkoittaa käytännössä. Saattaa olla, että ehkäpä meidän täytyy välillä muuttaa meidän omia ajatuksiamme ja käytänteitämme uuden edessä.

 

Lyhyesti

Markku, mitä muutos on? – Inkarnaatio.

Comment