Haastattelussa Eeva Vainio

Edellisessä kirjoituksessa pohdittiin kolminaisuutta yleisesti. Nyt on siis hyvä hetki pureutua yksityiskohtiin ja viedä asia käytännön tasolle, aivan sinne hämyisiin seurakunnan iltatilaisuuksiin asti, joissa kehotetaan nostamaan käsi ja antamaan itsensä täysillä Jumalalle. Tällä kertaa kysymyksiin vastaa opettaja Eeva Vainio.

 

Pyhä Henki toimii nyt

Useimmille kristityille Isä Jumala ja Poika Jeesus ovat selkeitä, kun ajatellaan kolminaisuutta. Mutta entä Pyhä Henki? Missä Raamatussa puhutaan, että Pyhä Henkikin on yksi Jumalan persoonista?

– Mielestäni Pyhän Hengen paikka kolminaisuudessa on selkeä — tietenkin, kun olen helluntailainen, Eeve hymyilee. – Raamatussa puhutaan Pyhästä Hengestä muun muassa Jeesuksen kasteessa, ja tuossa kohdassa kolminaisuuden näkee selkeästi. Joh. 14:ssa Jeesus rinnastaa itsensä Pyhään Henkeen, toiseen puolustajaan.

Silti jokainen kysyy luultavasti jossain vaiheessa, voiko Pyhää Henkeä rukoilla. Miten on, Eeva?

– Pyhä Henki on Jumala, eli kyllä voi. Mutta sanoisin kuitenkin vielä tarkemmin, että me lähestymme Jumalaa, eli koko kokonaisuutta, koko kolmea persoonaa. Jumalaa voi lähestyä Jeesuksen nimessä tai Pyhän Hengen kautta.

Kaikilla kolmella persoonalla ajatellaan olevan tiettyjä tehtäviä. Mikä Pyhän Hengen rooli ja tehtävä on? 

– Ajattelen, että Pyhä Henki on puolustaja ja opettaja, ja Hän on meidän kanssa tässä ja nyt. Tämä aika on Pyhän Hengen aikakautta ja Jumala toimii Henkensä kautta maailmassa.  Pyhä Henki kirkastaa meille Kristusta, joka on tällä hetkellä taivaassa. 

Eeva pohtii, että on muistettava, että kolminaisuus on kuitenkin lopulta suuri mysteeri. Pyhä Henki toimii yllä mainituilla tavoilla persoonana, mutta samalla läsnä ovat kaikki persoonat, koko Jumala.


Mitä tarkoittaa antaa koko elämä Jumalalle?

Kun kysytään, ovatko nykykristityt, esimerkiksi helluntailaiset, antaneet Pyhälle Hengelle Hänelle kuuluvan roolin ja paikan, Eeva haluaa tarkentaa kysymystä. 

– Kysymys kuuluu ollaanko me annettu Jumalalle se paikka, joka hänelle kuuluu, koska Pyhä Henki on kolminaisuuden yksi persoona. Vastaisin tähän, että meidän pitäisi lähestyä Jumalaa enemmän. Monet toki ovat lähellä Jumalaa, mutta eivät silti anna tilaa Pyhän Hengen työlle niin paljon kuin sitä voisi antaa. Enkä tarkoita tällä pelkästään karismaattisia lahjoja ja tilan antamista niille, vaan sitä, että Kristus saisi asua ja tulla kirkastetuksi meissä enemmän.

Erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa kehotetaan antamaan koko elämä täysillä, sataprosenttisesti Jumalalle. Mutta mitä tarkoittaa konkreettisesti, että annetaan Jumalalle se paikka, joka Hänelle kuuluu?

– Että teemme enemmän niitä asioita, jotka syntyvät Hengen vaikutuksesta, ja tällä tarkoitan Hengen hedelmää. Hengen hedelmä näkyy tavallisessa arkielämässä, ja hedelmiä ovat ystävällisyys, ilo, rauha, kärsivällisyys jne.

Eeva pitää karismaattisia lahjoja tärkeänä ja haluaa nähdä niiden toimivan rakkaudessa ja totuudessa. Hän kuitenkin lisää, että Hengellä täytetyssä elämässä Hengen hedelmä näkyy ja ihmisellä on sekä luottamus Jumalaan että Jumalan rauha yllään.


Lyhyesti

Miten kuvailisit Pyhää Henkeä yhdellä sanalla? – Voima.

Comment