Haastattelussa Tommi Lenho

Aina silloin tällöin on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä usko oikeastaan on. Kaikki Ison Kirjan opettajat ovat pohtineet uskoa laajasti teoreettisella ja henkilökohtaisella tasolla, mutta tällä kertaa sitä pääsee julkisemmin pohtimaan Tommi Lenho, joka opettaa opistolla apologetiikkaa sekä vastaa Ison Kirjan Follow-opetuslapseuskoulusta.

 

Mitä usko on?

Kristinusko on siitä erityislaatuinen uskonto, että se perustuu historiallisiin tosiasioihin, eli Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ilman ylösnousemusta ei ole kristinuskoa. Juuri tästä syystä usko ei voi Tommin mukaan jäädä pelkästään oman pään sisäiseksi asiaksi tai yksityiseksi tunteeksi, ja kristinuskoa voi myös tutkia tieteellisesti. 

– Kristinusko ei ole samanlainen usko kuin esimerkiksi buddhalaisilla. Heidän mukaansa sillä ei ole kauheasti merkitystä, oliko Siddhartha Gautama oikeasti olemassa, vaan tärkeää on se, toimiiko buddhalainen ajattelu. Kristinusko kuitenkin todellakin tarvitsee sen, että on tapahtunut tämä historiallinen tapahtuma eli ylösnousemus. Sitä saa ja pitää tutkia, ja sitä onkin tutkittu historiallisten metodien kautta. 

Kristinuskon kriittisen tarkastelun perusajatuksena on, että mikäli kristinusko on totta, se kestää arvioinnin. Lopulta voidaankin kysyä, että mitä usko oikeastaan on, jos se kerran hivuttautuu myös tietämisen alueelle.

– Usko on luottamista Jumalan lupauksiin, jotka Hän antanut ja toteuttanut Jeesuksessa. Se on myös ojentautumista uskon mukaan, eli usko ulottuu käytännön elämään ja arkeen. Tiivistetysti voisi sanoa, että usko on tietoa, luottamista, henkilökohtainen suhde Jumalaan ja toimimista uskon mukaisesti.

 

Järjen osuus uskossa

Tommin mukaan järki on uskolle tärkeää, mutta kaikki eivät tule kristinuskon piiriin pelkistä järkisyistä.

– Uskon, että ihminen voi itse tietää ja tuntea kristinuskon totuuden Pyhän Hengen kautta. Sillä tavalla itse asiassa itsekin tulin uskoon, eli henkilökohtaisen kokemisen ja Jumalan kohtaamisen kautta. Kuitenkin näen asian niin, että meidän tulee tietää perusteet omalle uskolle. Muun muassa 1.Piet. 3:15-16 sanoo, uskovien tehtävä on kertoa muille tästä totuudesta, samoin lähetyskäsky käskee evankelioimaan. 

– Ei evankeliointi ja asioiden todistaminen onnistu vain sillä, että kertoo mitä itselle on tapahtunut. On myös vedottava todisteisiin kuten apostolitkin tekivät Uuden testamentin aikaan. He eivät sanoneet, että usko vain, vaan he listasivat todisteita sille, että Jeesus on Vanhan testamentin profetioiden täyttymys. He vetosivat myös ihmeisiin, ylösnousemukseen, jonka todistajia he itse olivat, sekä muihin todistettavissa oleviin asioihin. 

Tommi näkee tärkeäksi tietää edes vähän apologetiikasta, koska sen lisäksi, että se antaa valmiuksia keskustella asioista muiden maailmakatsomusten edustajien kanssa, se vahvistaa omaa uskoa. Myös Raamatun tuntemus on tärkeää.

– Mielestäni Jumalan tietäminen ja tunteminen eivät ole ristiriidassa. Kun me haluamme seurakunnissa oppia tuntemaan Jumalaa paremmin, siihen liittyy se, että me myös tiedämme Hänestä Raamatun perusteella. Hän itse ilmoittaa Sanassa, että Hän on esimerkiksi rakkaus, ja se liittyy tietoon ja tietämiseen, koska tuon tiedon saa selville Raamatusta. Tieto tukee uskoa — myös uskon kokemuspuolta.

Lyhyesti

Mitä usko on? – Luottamista yksin Kristukseen, jotta pelastuisi.

Comment