JOKAISEN TARINA ON TÄRKEÄ

Kerronnalla ja tarinalla on aina ollut tärkeä merkitys ihmisen elämässä. Raamattuumme taitavasti punottu pelastuksen punainen lanka kulkee eteenpäin narratiivin, eli kerronnan muodossa. Alkulehdiltä saakka voimme nähdä, kuinka valtava määrä historiaa ja tapahtumia jo luomisesta alkaen on esitetty meille kertomuksen muodossa. Pyhän Hengen inspiroiman Raamatun kertomukset eroavat muiden kansojen sekä kulttuurien tarinoista siten, että Jumalan kertomuksesta tulee myös meidän kertomuksemme Hänen kauttaan. Raamattu sisältää suurenmoisia kertomuksia, joissa juoni, hahmot sekä kuvaukset ovat tavattoman rikkaita.  Vanhan testamentin tarinat tuovat meille ymmärrettävään muotoon kertomuksia ja tilanteita, jotka ovat tapahtuneet menneisyydessä.

Vanhan testamentin tarinoiden avulla voimme ymmärtää jotain Jumalan luonteenpiirteistä. Tuomarien kirjan historiallisista teksteistä voimme lukea Israelin kansasta, joka vajosi epätoivon oravanpyörään useita kertoja. Kansa lankesi epäjumalanpalvelukseen, jolloin Jumala rankaisi heitä orjuudella. Kansa katui ja Jumala lähetti vapauttajan. Jonkin aikaa kansa kykeni olemaan Jumalalle kuuliainen, kunnes lankesi jälleen samaan kierteeseen. Kuusi kertaa tuomarien ajanjaksona tämä sama kuvio toistui. Tämän kertomuksen taustatarina opettaa Jumalan armosta ja rakkaudesta ihmistä kohtaan.

Uutta testamenttia tarkasteltaessa Jeesus tunnettiin ja tunnetaan mestariopettajana. Hän käytti kerrontaa tehokkaana opetuksen muotona. Hän käytti myös vertauskuvallisia tarinoita, joiden tarkoitus oli tuoda opetus ymmärrettävimpään muotoon. Ilman kerrontaa ihmiskunnan vaiheet olisivat näyttäytyneet värittöminä ja Jumalan tekojen ymmärtäminen olisi jäänyt varsin köyhäksi.

Meidän jokaisen tarina on tärkeä. Uskovista jokainen kertoo omalla elämällään tarinaa siitä, mitä Jumala voi tehdä.

"Koska olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas, minä luovutan kansanheimoja sinun sijastasi, kansakuntia sinun henkesi hinnaksi. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi" (Jes. 43:4-5). Yksi elämän kouluista on hyväksyä, että Jumala pitää tarinaamme tärkeänä. Hän tuntee meidät läpikotaisin ja tietää kaiken, mutta tämä ei vähennä sitä, kuinka arvokkaana ja kalliina Hän näkee meidät ja elämäntarinamme. Hän tulee näkyväksi tarinamme kautta.

Mikäli haluamme aikamme ihmisten säilyttävän uskonsa, tai kutsua uusia ihmisiä pelastukseen, meidän tulee etsiä vilpittömiä tapoja viedä Kristus ihmisten luokse. Mikä on uskottavampaa ja vilpittömämpää, kuin todistuksemme, joka heijastaa tarinamme avulla Jeesuksen työtä elämässämme?

C.S. Lewis:  “I believe in Christianity as I believe that the Sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else.” Uskon kristinuskoon, kuten uskon että aurinko on noussut. Ei vain sen tähden, että olen nähnyt sen (auringonnousun), vaan koska sen johdosta näen kaiken muun. Meidän tarinamme on erityisen arvokas sen tähden, että sen valossa näemme itse ja näytämme myös muille Kristuksen työn elämässämme. Heijastamme todistuksellamme ensisijaisesti Jumalaa, joka on meidät pelastanut.

"Minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minulle voimaksi.." (Jes. 49:5). Minun tarinani on välikappale Jumalan suuressa rakkaustarinassa.

Meidän tulee luottaa, että kun annamme luvan, niin elämämme lopputarinakin on Jumalan kädessä. Joskus on vaikea luottaa tarinan sujuvaan etenemiseen, kun emme tiedä mitä seuraavilla sivuilla tulee tapahtumaan. Tässä voimme kuitenkin turvautua Raamatun lupaukseen "..Jumala johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat..." (Room. 8:28).

”Kiitän Jumalaa, kun muistan sen vilpittömän uskon, joka sinulla on ja joka oli jo isoäidilläsi Looiksella ja äidilläsi Eunikella; myös sinulla se on, siitä olen varma..” (2. Tim. 1:5). Timoteuksen elämä ja vilpitön usko rohkaisevat Paavalia ja tämä puolestaan haluaa rohkaista Timoteusta jatkamaan uskossaan eteenpäin. Meidän tulee teoillamme, sanoillamme, elämällämme ja tarinallamme rohkaista lähimmäistämme Jumalan tuntemiseen. Meidän tulee myös rohkaista uskovia pysymään kestävinä tiellä, joka johtaa pelastukseen. Meidän tulee rohkaista toinen toistamme palvelemiseen ja rakastamiseen. Jeesuskin rohkaisi lähimmäisiään omana aikanaan ja myöhemmin meidän ajassamme tarinansa välityksellä. Tästä tarinasta voimme lukea Raamatusta.

Tarinamme ovat tärkeitä myös siksi, että ne heijastavat Kristusta ja toimivat evankeliumin levittämisen välineenä. Tarinamme voivat olla hyvin erilaisia ja ne ovat muovanneet meistä sen, mitä olemme tänä päivänä. Uskovan elämässä kertomuksemme antaa kehyksen sille, mitä Jumala on saanut tehdä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että minun elämäntarinani ei määritä ihmisarvoani. Arvoni olen saanut syntymälahjana ja lähtökohtana toimii Jumalan rakkaus. Tarinani tarkoituksena on taas herättää ajatuksia, tunteita, innoittaa, tai laittaa rukoilemaan. Sinun tarinasi voi ainutlaatuisuudessaan ja arvokkuudessaan toimia tehokkaimpana evankeliumin levittäjänä. Pyhä Henki elävöittää sen, mikä tulee kerrotuksi meidän kauttamme. En vain minä (tarinoineni), vaan Kristus minussa.

 

Comment