ONKO TEOLOGIASSA JÄRKEÄ?

Jumala on suuri salaisuus ja voimme parhaimmillaankin nähdä Hänen monimuotoisuudestaan vain murto-osan. Miksi sitten opiskella teologiaa? Oppi Jumalasta ei koskaan vastaa tyhjentävästi syvimpiin kysymyksiin, joita väkisinkin ihmismieleen voi nousta. Haetaanko teologiasta vastauksia avoimiin asioihin, jotta uskosta voitaisiin saada hitusen enemmän ymmärrykseen mahtuva kokonaisuus, vai onko tavoitteena tutkintotodistus, joka voi avata ovia ja antaa välineitä työelämään? Voiko henkilökohtainen kiinnostus ja tutustumishalu Jumalaa kohtaan avata opintojen kautta tien selkeämpään jumalasuhteeseen? Kaikissa tapauksissa ensimmäinen askel on ymmärtää, että en voi koskaan täysin ymmärtää. Jumala on jo lähtökohtaisesti ihmisten määritelmien yläpuolella. Jos usko Jumalaan riittää, mihin teologiaa tarvitaan? Eikö uskon tulisikaan olla järjen asia?

Insinöörit, sosiologit ja artesaanit ovat oman alansa asiantuntijoita. Kuinka on sitten teologien laita? Kuinka kukaan voi olla asiantuntija lajissa, joka ei kaikilta osin ole käsin kosketeltava, tai tutkittavissa oleva asia? Vaikka teologia käsitteenä tarkoittaa oppia Jumalasta, tutkii se itse asiassa enemmänkin uskomme sisältöä, ihmisiä, yhteisöjä, kehitystä, oppia, arvoja sekä käsityksiä. Tieteellinen tutkimus lähtee ”sisältäpäin” ja ottaa kantaa olemassa oleviin kirjoituksiin, menneisiin ja vallalla oleviin suuntauksiin, traditioon sekä ilmiöihin. Kun tähän tutkimusaineistoon otetaan mukaan Pyhän Hengen ymmärrystä avaava yliluonnollinen osa-alue, voidaan saavuttaa pisara merestä, joka selittää jumalauskoamme.  Tuo pisara voi kuitenkin olla niin täyteläinen paketti ravinto-aineita, että se koskettaa ihmistä kokonaisuutena.

Muihin tieteenaloihin verrattuna erityisen teologiasta tekee se, että sitä voi suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneet Jumalasta ja kristinuskosta. Arkiteologia koskettaa jokaista ihmistä, joka etsii ja kyselee jumalauskon perusteita. Tieteellinen teologia tutkimusmenetelmineen on puolestaan avannut ovia myös perusteellisempaan Raamatun- ja uskomme historiantutkailuun. Tietäessämme paremmin uskomme taustaa, kykenemme myös puolustamaan sitä uskottavammin itsellemme ja muille. Uskomme perustuu Jumalaan, joka on luonut ihmisestä järjellisen olennon, jolloin perusteiden kriittinen tarkasteleminen ei voi viedä pohjaa siltä tiedolta, jonka Pyhä Henki on muuttanut sydämemme uskoksi.   

Uskovina voimme tietää kristinuskon olevan totta Pyhän Hengen todistuksen kautta. Tietomme perustuu uskoon, mutta uskomme voi myös vahvistua teologian kautta tulevan tutkimustiedon avulla.

Kyllä, teologian opiskelussa sekä tekemisessä on järkeä. Oikein annosteltuna ja Pyhän Hengen avulla se vaikuttaa oleellisesti myös sydämeen ja koko elämään.

Comment