prayluke119.jpg
training_tim48.jpg
measure_matthew72.jpg
theworld_psalm241.jpg
bread_matthew44_matalakscropattu.jpg
followonaikatoimia.jpg
prayluke119.jpg

F[ol]LOW


SCROLL DOWN

F[ol]LOW


KOKO SYDÄMESTÄ. KAIKELLA YMMÄRRYKSELLÄ.

FolLOW on kokonaisvaltaisen kasvun paikka kohti kypsää kristillisyyttä. Jeesuksen opetuslapsen tuntomerkkejä ovat vastuulliset elämäntavat, avarakatseinen ja kriittinen ajattelu, moraalinen selkäranka sekä hyvät ihmissuhteet. Tähän tarvitaan Pyhän Hengen muuttavaa työtä uskovan sydämessä että syvällistä käsitystä kristillisestä maailmankuvasta.

FolLOW on intensiivinen yhden lukukauden kokonaisuus, joka toteutuu sekä Suomessa että ulkomailla. Missiomatkat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuudet harjoitella hengellistä työtä kotimaassa ja lähetyskentällä.

FolLOW on yhteisö, jossa opettelemme rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä koko sydämestä ja kaikella ymmärryksellä.

 

training_tim48.jpg

Koko sydämestä


Koko sydämestä


KOKO SYDÄMESTÄ.

JUMALA

Jeesus kehotti rakastamaan Jumalaa koko sydämestämme (Matt. 22:11; Luuk. 10: 27-28). Rakkaus Jumalaan ilmenee kokonaisvaltaisena elämäntapana, johon kuuluu esimerkiksisi säännöllinen rukouselämä, Raamatun tutkiminen sekä seurakuntayhteys. Rakkaus Jumalaan näkyy aina myös rakkautena lähimmäisiin.

LÄHIMMÄINEN

Jeesus kehotti meitä rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Kypsä kristitty ymmärtää erilaisia persoonallisuuksia ja on avoin pohtimaan erilaisia mielipiteitä. FolLOW:ssa yhdessä vietetty aika luokkahuoneessa ja missiomatkalla toimii lähimmäisenrakkauden harjoitusleirinä. Missiomatkat tähtäävät lähimmäistemme palvelemiseen myös kaukomailla.

MINÄ ITSE

Terve minäkuva rakentuu muun muassa hyväksytyksi tulemisen kokemuksesta sekä omien lahjojen löytämisestä. FolLOW:ssa autamme toisiamme löytämään kykymme ja kutsumuksemme ilman nykykristillisyydelle yleistä narsismia, jossa minä itse olen kaiken keskipiste. Kehitämme esimerkiksi keskustelu-, kirjoitus- ja puhetaitojamme.

measure_matthew72.jpg

Kaikella ymmärryksellä


Kaikella ymmärryksellä


KAIKELLA YMMÄRRYKSELLÄ.

VIISAUS

Jeesus opetti rakastamaan Jumalaa myös "koko ymmärryksellä" (Matt. 22:11; Luuk. 10: 27-28). Myös Paavali rohkaisi uskovia uudistumaan mieleltään, jotta he osaisivat arvioida Jumalan tahdon eri kysymyksissä (Room. 12:2). Kristillinen elämä kysyykin käytännöllistä viisautta. Se merkitsee muun muassa kykyä tarkastella kriittisesti omaa elämäämme sekä nykykulttuurin piirteitä, kuten eettisesti kyseenalaista kuluttamista sekä sosiaalisen median käyttöä.

JÄRKI

Pietari kehotti uskovia olemaan "valmiina vastaamaan" niille, jotka kysyvät uskon perusteita (1. Piet. 3:15). FOLLOW:ssa opimme kristinuskon älyllisiä perusteita, kuten argumentteja Jumalan olemassaolon ja Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta. Tarkastelemme, miten kristinusko on vaikuttanut esimerkiksi tieteen, koulutuksen ja ihmisoikeuksien kehitykseen. Pohdimme myös esimerkiksi tieteen ja uskon suhdetta.

TIETO

Raamatun sisällön ja tulkinnan sekä kristillisen teologian erityispiirteiden tuntemus on elintärkeää aikana, jolloin esimerkiksi islamin sekä uusien kristillistaustaisten oppien vaikutus kasvaa Suomessa. Kyky löytää luotettavaa tietoa eri ilmiöistä korostuu ajassa, jossa esimerkiksi valeuutisointi ja vähemmistöihin kohdistuva vihapuhe ovat yleisiä ongelmia.

theworld_psalm241.jpg

Maailmalla


Maailmalla


MAAILMALLA

FolLOW sisältää kaksi missiojaksoa: Yksi lähialuemissio (yleensä kotimaassa) ja toinen neljän viikon ulkomaan missio. Helsingin FolLOW:ssa Missio 1 toteutetaan lyhyempinä jalkautumisina läpi syksyn. Pääset kiinni missiotunnelmiin blogin kautta sekä seuraamalla meitä Instagramissa tai Twitterissä: @followisokirja

@followisokirja instagramissa>

bread_matthew44_matalakscropattu.jpg

Arki


Arki


ARKI

Lukiossa opiskellaan asioita elääksemme, IK-opistossa eletään oppiaksemme asioita. Meillä uskotaan positiivisen ilmapiirin toimintaan, ja positiivisella ilmapiirillä on vaarana tarttua. IK:ssa tapaat iloisia ihmisiä!

Keuruun FolLOW:ssa arki muodostuu useimmilla kampuksella asuen. Jos tarvitset asuntolapaikkaa Helsingin kampukselta, tiedustele lisää sähköpostitse.  Molemmissa opetuslapseuskouluissa yhteisiä hetkiä ryhmän kanssa syntyy niin opiskelun, urheilun, ylistyksen kuin hauskanpidonkin äärellä.

followonaikatoimia.jpg

Hae nyt


Hae nyt


HAE NYT.

Katso uusi video FolLOW:sta ja täytä hakemus ensi syksyn FolLOW-opetuslapseuskouluun nyt!

"Tulin Isoon Kirjaan FolLOW:lle elokuussa. Ehkä suurin juttu minkä tajusin oli, että Jumala, joka on luonut koko universumin, rakastaa mua ja on kutsunut mut. Ei meistä kaikista tuu saarnaajia tai pastoreita, mutta jokainen meistä voi viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin siellä missä me kuljetaan.
Ja mä sanoin Jumalalle: Lähetä mut.”

- Mikko, FolLOW 2015.